LUSTRUM

In 2017-2018 viert JCI Kortrijk zijn 50 jarig bestaan. Net zoals het 40 jarig Lustrum willen de leden van JCI Kortrijk dit lustrum vieren
door de organisatie van meerdere projecten.

Om een structuur te geven aan de verschillende mogelijke werven werd na meerdere
brainstormen de werven onderverdeeld in 3 groepen:

 

TIMING

Naast de maandelijkse vergadering en een maandelijkse netwerkavond (pop-up) staan voorlopig volgende projecten op de agenda:

BUURTVERSTERKEND KARAKTER

Iedereen is welkom op onze maandelijkse pop-ups.
Deze zullen meestal samengaan met een thema of een event. Mogelijkheden tot een ondernemerscafé met de handelaars van Over Leie ?
Het pand onderverhuren zullen we niet doen, maar het openstellen voor initiatieven van de buurt (zoals st-elooi netwerkt) is een mogelijkheid.