De werf warmte kan niet ontbreken binnen ons lustrum. Met deze projecten willen wij ons steentje bijdragen in de gemeenschap.

Het project “50 helpende handen” is een challenge binnen de eigen kern van JCI Kortrijk om met minstens 25 leden (= 50 handjes) mee te helpen in een Kortrijkse organisatie.

Onze doelstelling is om deze organisaties beter te leren kennen en onze leden een idee geven wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn bij deze organisaties. Vaak is er een drempel om als enkeling op een dergelijk project af te stappen, maar op deze manier geven wij de JCI-leden een kans om kennis te maken met de werking van verschillende organisaties.

Wij spitsen ons toe op organisaties of projecten met de volgende doelgroepen:

  • Dieren
  • Minderbedeelden
  • Mindervaliden
  • Ouderen
  • Kwestbare jongeren

JCI Kortrijk helpt Dierenasiel De Leiestreek

De eerste activiteit onder het project 50 helpende handen is een handje toesteken in het dierenasiel De Leistreek te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 186C.

De v.z.w. “Dierenasiel der Leiestreek” is opgericht op 10 oktober 1979. Dierenasiel De Leiestreek heeft als doel een nieuwe kans te bieden aan alle dieren uit de regio. Het dierenasiel vangt jaarlijks zo’n 2000-tal verloren, achtergelaten en verwaarloosde dieren op. De werking is voornamelijk afhankelijk van steunende leden, giften, legaten, sponsoring en vrijwilligers. Dagelijks wordt het ganse asiel gereinigd en gedesinfecteerd door 3 vaste gediplomeerde werknemers. Deze mensen zijn al 10 jaar actief met dieren bezig.

Op 28 oktober 2017  kregen onze leden een rondleiding in het dierenasiel en mochten zij met de hondjes gaan wandelen. Er was reeds een heel mooie opkomst van 12 JCI leden en 5 sympathisanten.

Zelf ook benieuwd naar de werking van het dierenasiel? Neem dan zeker eens een kijkje op hun website. Zij zijn altijd op zoek naar mensen die met de dieren willen gaan wandelen.

JCI Kortrijk helpt Poverello

De tweede activiteit onder het project 50 helpende handen is een handje toesteken bij Poverello in Kortrijk, Spoorweglaan 26. Zij staat in voor het aanbieden van maaltijden, kleding en overnachtingen aan kansarmen, mensen met een leefloon, werklozen en alleenstaanden.

Poverello biedt de mogelijkheid aan JCI Kortrijk om op 13, 14 en 15 december 2017 ’s middags mee te helpen met de vaste medewerkers en zo kennis te maken met de wereld en het engagement van de vrijwilligers.

Meer informatie over Poverello kan je vinden op hun website.