JCI is geen serviceclub, maar een wereldwijde vormingsbeweging van mensen die hun vrije tijd willen benutten om zichzelf te ontwikkelen en zodoende ook de gemeenschap in positieve zin te helpen evolueren.

De leden krijgen de kans om unieke activiteiten te organiseren. Onder het motto ‘al doende leert men’ bestaan heel wat activiteiten uit wat wij commissiewerking noemen, d.w.z. met een aantal mensen rond een thema werken om een bepaalde doelstelling te bereiken.

Commissies vergaderen regelmatig en brengen maandelijks verslag uit op de Algemene Vergadering.

%d bloggers liken dit: