NATIONAAL

Vlaams congres
Het congres JCI Vlaanderen is een jaarlijks regionaal evenement. In de
ochtend vindt er eerst een algemene regionale vergadering plaats die het
bestuur voor het komende jaar verkiest. Gedurende de volledige dag zijn er tal van interessante vormingen en events met als kers op de taart een
fantastisch gala-event. Tijdens dit event worden awards uitgedeeld aan de leden die zich het voorbije jaar extra hebben ingezet.

In Wallonië wordt jaarlijks het gelijkaardige “Les Assises” georganiseerd.

Nationale conventie

De nationale conventie is traditioneel de afsluiter van een mooi werkingsjaar. Het is tevens het ideale moment voor de huidige voorzitter om samen met de opvolger een eerste officieel moment te hebben tijdens de nationale algemene vergadering. Voor de overige leden vormt dit congres een weekend waarbij tal van vormingen en activiteiten worden aangeboden. Op zaterdag vindt een gala-diner plaats waarbij de projecten van de afdelingen bekroond kunnen worden


EUROPEES

Europees congres

Jaarlijks wordt door een andere afdeling uit Europa een Europees Congres op poten gezet. Dit jaar valt Turkije die eer te beurt. Europese congressen zijn een mix van vorming, fun en terugzien van JCI-vrienden uit het buitenland.

Omdat wij Belgen, nogal graag alles samen doen, wordt er ook telkens een Belgische delegatie gevormd. Concreet betekent dit dat 1 afdeling alles organiseert voor alle Belgische JCI-leden die naar het congres willen gaan. In 2011 nam JCI Kortrijk dit voor haar rekening en hadden we de grootste Belgische delegatie ooit!


WERELDWIJD

Wereldcongres

Door het internationale kader van JCI wordt er elk jaar weer een weergaloos wereldcongres (WC) georganiseerd. Telkens op een andere locatie in de wereld, meestal in de maand november. De afgelopen jaren zijn de wereldcongressen gehouden in Osaka, Japan (2010), Brussel, België (2011), Taipei, Taiwan (2012), Rio de Janeiro, Brazilië (2013) en Leipzig, Duitsland (2014). Dit jaar wordt het wereldcongres gehouden in Kanazawa, Japan. Een wereldcongres is groots opgezet en is het evenement met het grootste bereik onder de wereldwijde JCI leden. Dit is dan ook hét evenement om kennis te maken met JCI leden uit alle hoeken van de wereld, met verschillende achtergronden en uit allerlei verschillende culturen.

%d bloggers liken dit: