JCI (Junior Chamber International) is een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen (18 tot 40 jaar). Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemers. De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren zijn individu, gemeenschap, internationalisme en business. De beweging telt wereldwijd 300.000 leden, waarvan 1.500 leden in Vlaanderen.

Onze missie:

“Groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.”

 

 

Logo-groenIndividu

JCI biedt haar leden een platform om via projectwerking zichzelf te vormen op persoonlijk en inter-individueel vlak. In de hoedanigheid van verantwoordelijken en directeurs van projecten biedt JCI vele mogelijkheden om uw talenten te ontwikkelen. De pijler individu wordt ook vertaald in het trainingsaanbod van ons eigen vormingsintituut Training Institute Flanders of kortweg TIF.

Logo-paarsGemeenschap

Elk jaar onderneemt JCI, in meer dan 9.000 gemeenschappen, duizenden projecten die allemaal een positief effect voor de gemeenschap beogen. De bedoeling is een evolutie van onze gemeenschap te analyseren, om samen te zoeken naar oplossingen voor de problemen binnen onze samenleving.

 

Logo-roodBusiness

JCI verstrekt haar leden de nodige contacten, het beleid en persoonlijke ontwikkeling op zakelijk vlak door talrijke forums en programma’s waardoor ze zich kunnen ontwikkelen als jonge ondernemers en zakenmensen. JCI moedigt heel sterk de zakelijke ontwikkeling aan om in alle landen de armoede en menselijk leed te bestrijden.

 

Logo-oranjeInternationalisme

In een wereld waarin onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt, beseffen de leden dat internationale samenwerking, verdraagzaamheid en vrede meer dan ooit nodig is. Binnen de internationale JCI-beweging krijgen de leden talrijke kansen om de globale vragen te begrijpen en er zich in te engageren. Door internationale conferenties, academies, twinningcharters, zakelijke contacten, krijgen de leden JCI de kans hun bereidwilligheid te promoten.

 

JCI Kortrijk

Over heel Vlaanderen heb je diverse lokale afdelingen. JCI Kortrijk is de grootste van Vlaanderen.

Op 5 oktober 1968 werd de ‘Jonge Kamer Kortrijk’ officieel erkend door JCI International. Ieder nieuw werkingsjaar wordt er een nieuwe Raad van Bestuur gekozen door de voltallige Algemene Vergadering. Dit biedt ons als organisatie de mogelijkheid om ieder werkingsjaar andere accenten naar voor te schuiven.

Doordat we de grootste afdeling zijn binnen JCI Vlaanderen bestaat onze afdeling uit leden met een diverse achtergrond. Je kan er zeker gelijkgestemden én sparringpartners vinden voor een goed gesprek of de opstart van een boeiend project.
JCI Kortrijk maakt ook deel uit van JCI International. Dit biedt ons de mogelijkheid om verder te kijken dan onze eigen regio.