JCI (Junior Chamber International) is een internationale organisatie
van jonge, ondernemende mensen (18 tot 40 jaar). Door hun
engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte voortrekkers. De vier basispijlers waarrond JCI- leden actief zijn individu, gemeenschap, internationalisme en business.

Onze missie:

“Groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.”

Individu

JCI biedt haar leden vele gelegenheden om zich via projectwerking
(inter)persoonlijk verder te ontplooien. De pijler individu wordt ook vertaald in het trainingsaanbod van ons eigen vormingsintituut Training Institute Flanders of kortweg TIF.

Gemeenschap

Elk jaar onderneemt JCI, in meer dan 9.000 gemeenschappen, duizenden projecten die allemaal een positief effect voor de gemeenschap beogen. De bedoeling is een evolutie van onze gemeenschap te analyseren, om samen te zoeken naar oplossingen voor de problemen binnen onze samenleving.

Business

JCI verstrekt haar leden de nodige contacten, het beleid en persoonlijke ontwikkeling op zakelijk vlak door talrijke forums en programma’s waardoor ze zich kunnen ontwikkelen als jonge ondernemers en zakenmensen. JCI moedigt heel sterk de zakelijke ontwikkeling aan om in alle landen de armoede en menselijk leed te bestrijden.

Internationalisme

In een wereld waarin onderlinge afhankelijkheid steeds groter wordt, beseffen de leden dat internationale samenwerking, verdraagzaamheid en vrede meer dan ooit nodig is. Binnen de internationale JCI-beweging krijgen de leden talrijke kansen om de globale vragen te begrijpen en er zich in te engageren. Door internationale conferenties, academies, twinningcharters, zakelijke contacten, krijgen de leden JCI de kans hun bereidwilligheid te promoten.

%d bloggers liken dit: