Over heel België heb je diverse lokale afdelingen van JCI. Op 5 oktober 1968 werd de ‘Jonge Kamer Kortrijk’ officieel erkend door JCI International.

JCI Kortrijk is een dynamische afdeling van JCI met om en bij de 55 leden.
Als een van de grotere lokale afdelingen binnen JCI België werken wij aan verschillende projecten. Naast een grote hoeveelheid kleinere, interne activiteiten
die de meest uiteenlopende vormen kunnen aannemen
(bedrijfsbezoeken, cultuuruitstappen,
sportactiviteiten, ontspanningsactiviteiten, trainingen, …) komt JCI
Kortrijk geregeld met grotere projecten naar buiten:

“Couleur Portale” (2004 – 2012)
JCI Kortrijk nam een wat verwaarloosde Kortrijkse straat onder
handen in samenwerking met sponsors, de eigenaars en de
overheid. Gevels en deuren werden herschilderd, er werd een lamp
ontworpen en aan elke deur geplaatst. De bewoners en de stad
hadden er een prachtig straatje bij.

“De Coene” (2006 – 2007)
Dit project sloot aan bij het door de Stad Kortrijk georganiseerde
herdenkingsjaar De Coene, ter ere van de Kunstwerstede De
Coene. In samenwerking met enkele sponsors werd een voor
De Coene ontworpen kroontjeswipper gereproduceerd in 500
exemplaren. Deze werd in een recordtijd verkocht, onder andere
op de souvenirstand van de De Coene tentoonstelling.

“Vlas” (2006 – 2007)
Een activiteitenreeks omtrent de vlasroterijen in het Kortrijkse, in
samenwerkig met JCI-kernen uit de Leiesetreek.
“Kortrijk Personality” (2010 tot 2014) nu Tower Awards,
Een verdienstelijk persoon voor de regio Kortrijk wordt in de
bloemetjes gezet tijdens een gala-avond. In 2012 werd naast een
jury eveneens de mogelijkheid geboden aan de Kortrijkzanen om
hun stem uit te brengen.

“Belgische Delegatie naar het EC 2011 in Tarragona” (2011)
JCI Kortrijk organiseert de verplaatsing en verblijf ter plaatse
van ongeveer 250 Belgen naar de Europese JCI- Conventie in
Tarragona. Naast het verblijf wordt ook een stadsbezoek aan
Barcelona, een bedrijfsbezoek en Belgium Business Day bij
Katoen Natie Iberica, een rondleiding bij het topwijnhuis Priorat,…
georganiseerd.

“Tradeshow” (2011)
Tijdens het Wereldcongres van JCI organiseerde JCI Kortrijk de
Tradeshow, een hal in de paleizen op de Heizel te Brussel met
standen van bedrijven, overheden en verenigingen.

“West-Vlaamse JO” (2012 tot heden)
De (eerste) uitreiking van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer
Award, een trofee voor een succesvol ondernemer tot veertig
jaar. Het project werd ter promotie en ondersteuning van het jong
ondernemerschap –in 2012- aangestuurd door JCI Kortrijk met de
meeste andere West-Vlaamse JCI-afdelingen. De winnaar maakt
kans om ook de Vlaamse JO te worden… Op de avond van de
uitreiking waren 450 andere jonge ondernemers aanwezig op een
navolgende receptie.
Voor meer informatie over JCI en JCI Kortrijk, raadpleeg de
website http://www.jcikortrijk.be.

“Capita Selecta” (2014)
Capita Selecta was een exclusieve expo met hedendaagse
kunstwerken van privé-verzamelaars in dialoog met portretten
uit de collectie. Deze opmerkelijke tentoonstelling was een
samenwerking van JCI Kortrijk en het Broelmuseum rond het
thema portret. De curatoren zijn Monia Warnez (Fotorama) en Jan
Leysen (advocaat).

Kortrijk Dubbel Bekeken
Stadswandeling die een duidelijke confrontatie bood tussen het
heden, het verleden en de toekomst van de Kortrijkse binnenstad.

Multiculturele happening
Culinaire, muzikale, culturele en bijzonder verrassende ontmoeting
met de Kortrijkse allochtone bevolking.

Afroform
Boeiende en leerrijke tentoonstelling van hedendaagse Afrikaanse
kunst.

Koma
Geleide architectuurbezoeken aan eigentijdse gebouwen in de
regio Kortrijk.

Een weetje …
In 1968 werd aan de opstartende groep van de Jonge Kamer Kortrijk gevraagd om iets te organiseren in de Xpo Hallen.
Die waren toen juist gebouwd.
Dit was de start van de wereldbekende INTERIEUR beurs.