Ieder nieuw werkingsjaar wordt er een Raad van Bestuur gekozen door de voltallige Algemene Vergadering. Dit biedt ons als organisatie de mogelijkheid om ieder werkingsjaar andere accenten naar voor te schuiven.

De Raad van Bestuur voor het werkingsjaar 2021-2022 bestaat uit volgende leden: